23-08-06

Betere bescherming voor verhuurders

Er zijn geen exacte cijfers bekend over het bedrag aan huurgelden dat niet kan worden ingevorderd. Volgens een officieuze schatting van het Algemeen Eigenaarssyndicaat wordt slechts 30% van de huurachterstallen effectief ingevorderd. Dit is onaanvaardbaar, zowel omdat de verhuurders een belangrijke rol spelen in de woonmarkt als omdat de bescherming van de eigendom naar de achtergrond wordt verwezen. Rechters geven meer dan eens blijk van een ongepast medeleven met de in gebreke blijvende huurder. Het volstaat dat de huurder zijn zwangere echtgenote naar de rechtbank stuurt om de rechter te doen besluiten van de huurders toch nog een kans te geven, ook al is er al meer dan een jaar geen huur meer betaald en ligt het er vingerdik op dat de huurders geen middelen meer hebben. Er is dringend nood aan een nieuwe, meer positieve houding ten overstaan van de verhuurders. Bovendien moeten verhuurders zich kunnen verzekeren tegen insolvabiliteit van hun huurders, vb. door oprichting van een fonds dat gespijsd wordt door o.a. veroordeelde huisjesmelkers.

21:56 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wonen, huur, eigendom |  Facebook |