10-08-06

Op het einde van mijn loon...

...hou ik een stuk maand over. Jaren geleden op een sticker achteraan op een wagen gelezen. Toen kon ik er nog mee lachen. Toen nog ... Nu werk ik zelf en besef ik hoeveel de burger afdraagt aan Vadertje Staat.

Volgens De Morgen daalt de koopkracht van de Belg. Nu, met de torenhoge belastingdruk en het Belgische systeem van sociale zekerheid verbaast het mij niet dat de koopkracht maandelijks een ferme knauw krijgt. U moet beseffen dat een werknemer aan het begin van de maand een nettoloon ontvangt dat grosso modo de helft bedraagt van wat hij bruto aan zijn werkgever kost. Met dat nettoloon moeten dan nog BTW, accijnzen, onroerende voorheffing e.d.m. betaald worden. De bestedingsvrijheid van de burger is minder dan de helft van de bruto loonkost.

De aangekondigde lastenverlagingen zijn dan ook meer dan welkom en getuigen van een broodnodige ommezwaai maar er is nog meer nodig: invoering van de vlaktaks en afschaffing van de onroerende voorheffing bij voorbeeld. Beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkering is niet zo asociaal als wel wordt voorgesteld. Volgens het nieuws van vandaag komen er per maand +/- 1.000 werknemers voor knelpuntberoepen uit de nieuwe Europese lidstaten naar België. Het is geen loze waarschuwing dat de Polen de langdurig werklozen permanent van de arbeidsmarkt gaan verdringen en het is meer dan nodig dat langdurig werklozen gestimuleerd worden om zich niet in de steun te nestelen.