27-08-06

Bruto nationaal welzijn

In de Tijd van dit weekeinde staat een interessant opiniestuk van Peter Tom Jones en Dirk Barrez. Zij menen dat het bruto nationaal product de werkelijke welvaart van een land onvoldoende weerspiegelt omdat er enkel rekening gehouden wordt met de toegevoegde geldwaarde en niet met het welzijn en de milieulast. Zij pleiten dan ook om het bnp als indicator te vervangen. Nu, het bnp is een economische indicator. De auteurs maken onvoldoende onderscheid tussen materiële welvaart en mentaal welzijn. Dit laatste heeft zeker zijn plaats in het beleid, maar niet in de beoordeling van de economische prestaties van een land. Het opnemen van milieu- en welzijnsindicatoren in het bnp zal er wel toe leiden dat de staat zich nog meer gaat moeien in de keuzes die de burgers maken inzake mobiliteit, voeding, enz. Dergelijke bemoeizucht zal het welzijn van de burgers zeker niet bevorderen.

Ten slotte nog dit: Barrez en Jones halen studies aan waarin gesteld wordt, dat de rijkere landen hun materiaal- en energieverbruik met een factor 10 moeten verminderen (dit is een daling met 90%). Uiteraard zal zoiets leiden tot een economische stilstand met de nodige werkloosheid, verpaupering en intellectuele en culturele achteruitgang.

18:59 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bruto nationaal product |  Facebook |