18-09-06

Europees parlement permanent in Brussel?

De internetpetitie van de Zweedse liberale Cecilia Malmström om het Europese parlement permanent in Brussel te laten zetelen, heeft de kaap van 1 miljoen handtekeningen bereikt. Uw dienaar heeft de petitie ook ondertekend: een jaarlijkse besparing van 209 miljoen euro is mooi meegenomen. Het bespaart de europarlementsleden ook de maandelijkse verhuizing (alles inpakken inclusief) van Brussel naar Straatsburg en terug.

21:10 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement |  Facebook |

04-09-06

S.A.M.

"Sam is zwaar aangepakt en afgekraakt, terwijl het toch een mooi initiatief was. Maar goed, we mogen onze kijkers ook niet onderschatten, de boodschap lag er inderdaad wat te dik op." Dixit Mieke Berendsen, de nieuwe netmanager van Eén in een interview in de Tijd van zaterdag. Het suikerzoete "Allemaal Sam" is ondertussen met stille trom afgevoerd, waarschijnlijk na een plotse stijging van het aantal diabetici onder de kijkers van Eén. Ik heb geen boodschap aan de boodschap van Eén. TV moet mij informeren, duiden, ontspannen. Ik wil niet beleerd worden door mijn TV, ik bepaal zelf mijn waarden.

Het probleem van de belerende Vlaamse televisie is al zo oud als de Vlaamse televisie zelf. In de jaren '70 en '80 vluchtten de kijkers massaal naar de Nederlandse zenders tot de komst van de commerciële televisiestations. Met de komst van Eén is een bedroevend hoogtepunt bereikt. Tony Mary ging ons allemaal eens leren vrolijke vrienden te zijn, we moesten onze buren doodgraag zien enz. "Allemaal Sam" was hier de ultieme belichaming van. Het is lelijk maar toen Geert Bourgeois de megalomane plannen van Mary naar de prullenbak verwees, voelde ik leedvermaak ondanks mijn veel te brave zelf. De VRT slorpt al genoeg van ons belastinggeld op om nog meer betweterigheid op de belastingbetaler los te laten. Hopelijk komt er een kentering met Mieke Berendsen, maar ik vrees ervoor omdat die de "sociale boodschap" van Eén niet resoluut naar de prullenmand verwees.

23:41 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mieke berendsen, tony mary, tv, een |  Facebook |

31-08-06

Geschiedenis van het Midden-Oosten

Wie een kort overzicht van de geschiedenis van het Midden-Oosten wil, kan terecht bij Jan Van Oudheusden. In zijn boekje "De geschiedenis van het Midden-Oosten in een notendop" beschrijft hij op 151 pagina's de belangrijkste feiten uit de geschiedenis van deze regio. Het boekje is uitgegeven bij Prometheus te Amsterdam en is o.a. te verkrijgen bij Fnac aan 9, 95 euro.

19:56 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geschiedenis midden-oosten |  Facebook |

30-08-06

Ierland en de belastingparadijzen

Vandaag gehoord op Radio 1: Ierland heeft inspanningen geleverd in de strijd tegen belastingparadijzen, wat een enorme meeropbrengst aan belastingen opleverde. Ierland zou als voorbeeld moeten gelden om zo de belastingen voor de lagere en middenklasse te kunnen verlagen. Kunnen we dan gelijk ook de flat tax invoeren? Over de Ierse belastinghervorming is al veel inkt gevloeid. Zij heeft de economische groei onbetwistbaar gestimuleerd, maar volgens sommigen is de armoede in Ierland ook toegenomen. Deze laatsten omschrijven armoede echter in termen van herverdeling van de inkomsten door te kijken naar de positie van de inkomens ten opzichte van het mediaaninkomen.  Voor de man in de straat betekent armoede echter iets anders: geen armoede hebben is in zijn elementaire behoeften kunnen voorzien en liefst ook wat opzij kunnen zetten. Hoeveel gezinnen in Ierland leven onder het bestaansminimum? In ons overbelast land zijn er in elk geval ook nog genoeg in die situatie ondanks de inkomensherverdeling.

27-08-06

Bruto nationaal welzijn

In de Tijd van dit weekeinde staat een interessant opiniestuk van Peter Tom Jones en Dirk Barrez. Zij menen dat het bruto nationaal product de werkelijke welvaart van een land onvoldoende weerspiegelt omdat er enkel rekening gehouden wordt met de toegevoegde geldwaarde en niet met het welzijn en de milieulast. Zij pleiten dan ook om het bnp als indicator te vervangen. Nu, het bnp is een economische indicator. De auteurs maken onvoldoende onderscheid tussen materiële welvaart en mentaal welzijn. Dit laatste heeft zeker zijn plaats in het beleid, maar niet in de beoordeling van de economische prestaties van een land. Het opnemen van milieu- en welzijnsindicatoren in het bnp zal er wel toe leiden dat de staat zich nog meer gaat moeien in de keuzes die de burgers maken inzake mobiliteit, voeding, enz. Dergelijke bemoeizucht zal het welzijn van de burgers zeker niet bevorderen.

Ten slotte nog dit: Barrez en Jones halen studies aan waarin gesteld wordt, dat de rijkere landen hun materiaal- en energieverbruik met een factor 10 moeten verminderen (dit is een daling met 90%). Uiteraard zal zoiets leiden tot een economische stilstand met de nodige werkloosheid, verpaupering en intellectuele en culturele achteruitgang.

18:59 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bruto nationaal product |  Facebook |

23-08-06

Betere bescherming voor verhuurders

Er zijn geen exacte cijfers bekend over het bedrag aan huurgelden dat niet kan worden ingevorderd. Volgens een officieuze schatting van het Algemeen Eigenaarssyndicaat wordt slechts 30% van de huurachterstallen effectief ingevorderd. Dit is onaanvaardbaar, zowel omdat de verhuurders een belangrijke rol spelen in de woonmarkt als omdat de bescherming van de eigendom naar de achtergrond wordt verwezen. Rechters geven meer dan eens blijk van een ongepast medeleven met de in gebreke blijvende huurder. Het volstaat dat de huurder zijn zwangere echtgenote naar de rechtbank stuurt om de rechter te doen besluiten van de huurders toch nog een kans te geven, ook al is er al meer dan een jaar geen huur meer betaald en ligt het er vingerdik op dat de huurders geen middelen meer hebben. Er is dringend nood aan een nieuwe, meer positieve houding ten overstaan van de verhuurders. Bovendien moeten verhuurders zich kunnen verzekeren tegen insolvabiliteit van hun huurders, vb. door oprichting van een fonds dat gespijsd wordt door o.a. veroordeelde huisjesmelkers.

21:56 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wonen, huur, eigendom |  Facebook |

17-08-06

Met de trein zou je er al zijn?

Ik erger mij blauw (excuseer voor de uitdrukking) aan de reclame van de NMBS. "Race niet door je dag", alsof je je voor de trein niet moet haasten. Volgens een oudere advertentie kon je op minder dan een half uur van Antwerpen naar Brussel sporen. Van je voordeur tot aan de prikklok in een half uur!? Ik vertrek een kwartier voor mijn trein aankomt hoewel ik op hooguit twee kilometer van het station woon. De overweg van Haacht-Station is op het spitsuur namelijk meer gesloten dan open, en zelfs met dat kwartier voorsprong mis ik soms mijn trein en kan ik met de wagen pendelen. Zelfs met de fiets is het bij wijlen kantje boordje: je komt tien minuten voor je trein aan maar de overweg is letterlijk bijna tien minuten gesloten. Er wordt in Haacht dan ook druk gediscussieerd over de noodzaak van een overbrugging van de bewuste overweg.

Om terug te komen op mijn verhaal: we moeten voor onszelf uitmaken wat het beste vervoermiddel voor ons is. Dit kan de auto zijn, dit kan het openbaar vervoer zijn. En deze keuze is volledig aan ons.

21:42 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, mobiliteit, openbaar vervoer |  Facebook |