05-11-06

Milieubescherming, verkeersveiligheid en mensenrechten

Milieubescherming en verkeersveiligheid vragen een verregaand ingrijpen van de overheid in het dagelijks leven. De huidige grondwettelijke rechten bieden geen voldoende bescherming meer tegen te verregaand overheidsingrijpen. Daarom zal uw dienaar binnenkort een open brief publiceren om op te roepen tot nadenken over een actualisering van de grondwettelijke rechten op internationaal vlak.

15:26 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-06

Ook Groen! wil ingrijpen in huurprijzen

Groen! wil dat de Vlaamse Regering vóór 1 maart 2007 een urgentieplan wonen opstelt, waarin ook maatregelen voor de vermindering van de huurprijzen worden opgenomen. Klik hier voor de tekst van de actualiteitsmotie. Een verwittigd verhuurder is er twee waard . PS Ik heb zeker niets tegen lagere huurprijzen en wil betaalbaar wonen voor iedereen, maar niet via een marktverstorende overheidsinterventie door vb. maximumprijzen.

17:04 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-06

"Het Kyotoprotocol is geldverspilling."

Wetenschapper Salomon Kroonenberg nuanceert de klimaatverandering, morgen in De Tijd WEEKEND.

12:37 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

"Het Kyotoprotocol is geldverspilling."

Wetenschapper Salomon Kroonenberg nuanceert de klimaatverandering, morgen in De Tijd WEEKEND.

12:32 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-06

Nederlandse liberalen willen onroerende-zaakbelasting helemaal afschaffen

In Nederland bestaat er de onroerende-zaakbelasting. Deze belasting op bezit en gebruik van onroerende goederen wekte uiteraard de nodige wrevel op en onze noorderburen hebben de moed gehad om toch al het gebruikersdeel van deze belasting af te schaffen. De liberale VVD heeft nu in haar verkiezingsprogramma de afschaffing van het eigenaarsdeel opgenomen.

Wonen kan goedkoper gemaakt worden door de afschaffing van belastingen zoals de onroerende voorheffing. Sommigen argumenteren dat de OV niets voorstelt in verhouding tot de kostprijs van een woning, maar een belasting ter waarde van een halve of een hele afbetalingstermijn weegt wel degelijk op het gezinsbudget.

12:23 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-06

Beginselverklaring van de VLD en het rekeningrijden

In Nederland groeit de ongerustheid onder de autoliefhebbers voor het rekeningrijden. In 2008 zal het namelijk al verplicht worden om een transponder in de auto in te bouwen die plaats, tijdstip en snelheid van de ritten zal registreren. Het hoeft geen betoog dat dit een handig middeltje kan worden om real-time snelheids- en andere controles uit te voeren en overtredingen te beboeten. Het volgende toekomstscenario is dan ook heel realistisch: u rijdt naar uw werk en tegen dat u daar bent, heeft Certipost de stapel boetes al bezorgd voor dat kilometertje te snel of dat stopbord dat u genegeerd heeft omdat een omgekeerde driehoek daar beter op zijn plaats zou zijn. Er zijn namelijk mensen die niet voor verkeerslichten in de woestijn stoppen zoals Louis Tobback (onze man bij de Stasi) wel zou doen maar die integendeel "de staat geen slaafse volgzaamheid toedragen" zoals de beginselverklaring van de VLD het zo mooi verwoordt. Dit is tussen haakjes de kerngedachte die mij voor het liberalisme en de VLD heeft doen kiezen.

Denk trouwens eens terug aan de ontsnapping van Fehriye Erdal: een woordvoerder van de Staatsveiligheid verklaarde dat de agenten o.a.gebonden zijn door de verkeersregels. Er is een gevaarlijke terroriste ontsnapt, België is de risée van heel de wereld, de minister van justitie wriemelt zich wéér eens van onder haar politieke verantwoordelijkheid maar HOERA de agenten van de Staatsveiligheid hebben niet te snel gereden!

17:34 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-06

Individualiteit

In deze tijden wordt het individualisme verfoeid. Ik zie echter in onze maatschappij een gevaarlijke verdringing van de individualiteit. Een voorbeeld. Ik ben ooit op bedrijfsbezoek geweest bij een bekend Leuvens technologiebedrijf. Vele werknemers brachten meer tijd door bij klanten en hadden dus geen behoefte aan een eigen bureau; er werd daar dan ook "anders gewerkt". Wil dit ook zeggen dat die mensen dan in een onpersoonlijke witte bunker met een absoluut verbod op familiekiekjes moeten werken? Werkgevers uiten vaak kritiek op het onderwijs omdat dit onvoldoende competenties voor het beroepsleven zou aanleren. Deze kritiek is terecht, maar vergeet daarbij wel niet dat onderwijs in de eerste plaats de persoonlijke ontwikkeling van de leerling beoogt. Een te ver doorgedreven economisme in het onderwijs is gevaarlijk voor de individualiteit van de leerling. Mensen zijn geen nummers, niet waar.

11:58 Gepost door Philippe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |